..бусад

Шударга ажиллах мэдэгдэл

2015 оны 4-р сарын 28–ний өдөр

 

СЭХҮТ-ийн Хүлэмжийн хийн ялгаралт (ХХЯ)- ын бууралтын  магадлагаа, нотолгооны баг  ХХЯ-ыг бууруулах төсөл, үйл ажиллагаанд  шударга, ил тод магадлагаа, нотолгооны үйлчилгээ үзүүлэх эрхэм зорилготой.  Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг магадлан нотлох  ажиллагаа нь ХХЯ-ыг бууруулах, шингээх  аливаа үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн чанарыг олон улсын түвшинд баталгаажуулж өгөх үүгээрээ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дэлхийн нийтийн үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах чухал ач холбогдолтойг гүнээ ухамсарлаж байна.

Бид холбогдох Монгол улсын болон олон улсын стандартууд, Хамтарсан кредит олгох механизмын дүрмийн шаардлагуудад нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж шударга байдалд нөлөөлж болох ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээр баталгаажилтын өндөр түвшин бүхий магадлагаа нотолгооны үйлчилгээ үзүүлэхээ илэрхийлж байна.

 

Захирал Б.Алтангэрэл

 

Холбоо барих

Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Дунд гол-2 "СЭХҮТ" ТӨҮГ-ын байр

/Гурвалжингийн гүүрний баруун талд/

Утас: 70286298

Вэб сайт: www.nrec.mn

Электрон шуудан: info@nrec.mn 

Вэб холбоос

© 2014, Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төв