Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 160 дугаар тогтоолоор  Сэргээгдэх эрчим хүчний шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн нэгдэл, Нарны зайн үйлдвэр, “100000 нарны гэр” төслийг нэгтгэн ТЭХ-ний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд  “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв“ байгуулагдаж  Монгол орны нөхцөлд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах, шинэ болон дэвшилтэт техник технологийг судалж нутагшуулах чиглэлээр туршилт, судалгааны ажлуудыг хийх, зураг төсөл зохиох, ТЭЗҮ боловсруулах, тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд эрчим хүчний зарим барилга байгууламж барих, угсралт суурилуулалтын болон засвар үйлчилгээний  ажлыг хийж гүйцэтгэсээр ирсэн.

Дэлгэрэнгүй ..
  • Монгол орны тодорхой бүс нутгуудад Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн судалгааг хийж ашиглах боломж, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцох. 
  • Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийн хязгаарт /10кВ хүртэл/ цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга, байгууламж зураг төсөл болвсруулах, угсралтын ажлыг гүйцэтгэх
  • Өөрийн орны нөхцөл, байгал цаг уурын онцлогт тохирсон сэргээгдэх эрчим хүчний шинэ болон дэвшилтэт техник, технологийг судалж нэвтрүүлэх, нутагшуулан үр ашигтай ашиглах
  • Олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Эрчим хүчний барилга, байгууламжийн зураг төсөл хийх, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх
  • Олон улсын чанар, стандартад нийцсэн нарны зай болон сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэн дотоод, гадаадын зах зээлд нийлүүлэх
  • Сэргээгдэх эрчим хүчний барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмжийн стандарт, норм нормативыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах
  • Цахилгаан дамжуулах гол шугам /35 кВ хүртэл/, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн шийдлийг гаргах, угсралт, хэмжилт суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх
  • Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр олон улсын болон үндэсний хэмжээний сургалт, семинар зохион байгуулахад оролцох

СЭХҮТ ТӨҮГ нь дараах эрх бүхий байгууллагуудын зөвшөөрлийн дагуу эрчим хүчний байгууламжийн зураг төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил болон туршилт, тохируулга, засвар үйлчилгээний ажлуудыг гүйцэтгэдэг. 
Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын 9013001032 дугаар бүхий улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Дэлгэрэнгүй ..

Холбоо барих

Утас: 7028-6298, 7028-9894

Факс: 976 - 7028-6298

Ш/х-10035 Улаанбаатар хот-18031

И-мэйл: info@nrec.mn

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Дундгол-2, СЭХҮТ байр

Вэб холбоос

© 2014, Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төв