Тусгай зөвшөөрөл олгох журам

Түлш, Эрчим хүчний яам Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ

САНАМЖ

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүр барьж байгуул0ах, үйлдвэрлэх, тоног төхөөрөмж угсарч суурилуулах, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд “Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай”, “Эрчим хүчний тухай” хуулиуд , Түлш, Эрчим хүчний сайдын ..............тушаалыг үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах газар, аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл өмчийн хэлбэр харгалзахгүй тусгай зөвшөөрөл олгоно.

Татаж авах
...

Сэтгэгдэл бичих

Зурган дээрх кодыг оруулна уу.